El teu espai de 

desenvolupament 

i aprenentatge

¿Quina és la nostra

metodologia de treball?

1.

Primera visita

Recollim la informació rellevant en forma d’anamnesi sobre la història vital i moment actual.

2.

Valoració

Valoram, quan és necessari, diferents àrees amb l’infant o adolescent, en coordinació amb altres professionals o persones del seu entorn.

3.

Elaboració informe

Elaboram un informe on s’expliquen les proves administrades, les seus resultats i es determina una hipòtesi diagnòstica i una proposta de treball.

4.

Intervenció / Seguiment

Realitzam una intervenció especializada dirigida a les necessitats de cada infant en coordinació amb la família i altres professionals.

5.

Alta

Donam per acabada la intervenció una vegada s’han assolit els objectius plantejats.

Com et podem ajudar?

A TRIBU treballam per a oferir una varietat de serveis especialitzats enfocats al desenvolupament cognitiu, lingüístic, emocional i social dels infants, adolescents, adults i les seves famílies.