Som tribu

Un equip de professionals de diferents especialitats dedicats al vostre desenvolupament i aprenentatge

TONI CERDÀ SOLER

Som psicòleg general sanitari, especialista en teràpia breu estratègica i amb formació en neuropsicologia clínica.

La meva tasca a Tribu consisteix a realitzar intervencions terapèutiques i valoracions psicològiques i diagnòstics en presència de dificultats d’aprenentatge, d’atenció i trastorns del neurodesenvolupament.

De manera paral·lela col·labor des de 2008 amb l’associació de dislèxia DISFAM fent les valoracions psicològiques, i som professor associat de l’assignatura de Dificultats Específiques de l’Aprenentatge dins el grau d’Educació Primària a la Universitat de les Illes Balears.

MARIONA HERRERA

Som logopeda i mestra d’audició i llenguatge, especialista en atenció primerenca i dificultats d’aprenentatge. També tenc un postgrau en Lesions Cerebrals.

La meva tasca a Tribu consisteix a realitzar valoracions i intervencions en trastorns de l’aprenentatge, el llenguatge i la parla.

Paral·lelament desenvolup la meva tasca professional a l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple, ABDEM.

CATERINA BENNÀSAR CERDÀ

Som llicenciada en Psicologia. La meva especialització gira entorn als trastorns de l’espectre autista, l’atenció primerenca i la neuropsicologia clínica.

La meva tasca a tribu consisteix a acompanyar els infants, els joves i les seves famílies amb una mirada positiva de la neurodiversitat i apostant per la criança respectuosa.

Així, faig estimulació, intervenció i valoracions del desenvolupament en l’etapa infantil i de la comunicació i socialització en infants i joves.

També faig formació per a professionals i col·labor com a docent en el postgrau d’Audició i Llenguatge de la UIB.

Professionals col·laboradors

MARY MATEU CARBÓ
Psicòloga i integradora social

Som psicòloga i integradora social, amb un màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Actualment, estic cursant el màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de les Illes Balears.

La meva tasca a Tribu consisteix a realitzar reeducacions en dificultats d’aprenentatge i altres trastorns de neurodesenvolupament.

OLGA LLADÓ MAÑEZ
Logopeda

Som logopeda especialista en el tractament de la veu i la parla. Estic formada com a terapeuta corporal integrativa i en psicomotricitat.

He col·laborat durant molts anys oferint cursos de tècnica vocal i corporal a la UIB i a diferents sindicats, i també com a logopeda terapèutica a l’Hospital de Son Llàtzer.

La meva tasca a Tribu consisteix a intervenir en les alteracions de la veu, la parla i la deglució.

MARINA MUSSOLAS
Terapeuta ocupacional

Som terapeuta ocupacional i estic finalitzant el grau de Pedagogia. Estic especialitzada en neurorehabilitació per l’Institut Guttman, en tractament del membre superior i enfocament en integració sensorial i problemes d’alimentació en els infants.

La meva tasca a Tribu consisteix a realitzar valoracions i intervenció en disgrafia, dispràxia i problemes d’alimentació de base sensorial i reeducacions en dificultats específiques d’aprenentatge.

IRENE ROCA CRESPÍ
Psicòloga general sanitària

Som psicòloga general sanitària, especialista en atenció primerenca.

La meva tasca a Tribu consisteix a realitzar intervencions tant a nivell individual com en grup amb nins i nines amb dificultats de socialització i comunicació. També duc a terme valoracions en atenció primerenca i amb infants i joves amb TEA.

NATÀLIA PONS
Logopeda

Som logopeda, especialista en atenció primerenca i amb formació en trastorns neurodegeneratius i dany cerebral.

La meva tasca a Tribu consisteix a realitzar intervencions amb infants amb trastorns de la parla, dificultats d’aprenentatge, TDL, autisme i altres dificultats relacionades amb el llenguatge i la comunicació.

LLUÏSA BALAGER
Psicòloga general sanitària i psicopedagoga

Soc psicòloga general sanitària i psicopedadoga. Màster en Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona.

La meva tasca a TRIBU consisteix en l’acompanyament emocional a embaràs, postpart i dificultats en la concepció, assessorament de criança i la psicoteràpia en la 1a i 2a infància.

ANA SÁNCHEZ
Terapeuta ocupacional

Som terapeuta ocupacional amb un màster en Teràpia Ocupacional Basada en l’Evidència i Teràpia de Mà.

Tenc formació i experiència en les pràctiques centrades en família, el tractament de problemes en l’alimentació, control d’esfínters, dificultats en l’adquisició d’autonomia i problemes psicomotors. Tenc l’acreditació CLASI d’integració sensorial.

La meva tasca a Tribu consisteix a realitzar valoracions i intervenció en disgrafia, dispràxia i problemes d’alimentació de base sensorial.

ROXANA CANAVIRI

La meva tasca a Tribu consisteix a mantenir l’espai en condicions òptimes per als infants i les seves famílies.