Serveis

Psicologia

Psicologia

Pedagogia

Pedagogia

Logopèdia

Logopèdia

Teràpia ocupacional

Teràpia ocupacional

Psicomotricitat

Psicomotricitat

Tallers

Tallers

Assessorament

Assessorament

Psicologia

A Tribu oferim psicologia dins el Servei d’Atenció Primerenca, durant tota la infantesa, l’adolescència i fins a l’edat adulta. Partim d’una valoració individualitzada de cada cas, que s’acompanya, quan és pertinent, d’un procés d’avaluació per oferir la intervenció més apropiada a cada persona. L’objectiu és aconseguir un nivell d’adaptació òptim a nivell personal, familiar, social i escolar.

 

 • Valoració
 • Psicoteràpia
 • Tractament de conducta
 • Trastorn de l’espectre autista
 • Atenció primerenca
 • Acompanyament familiar
 • Acompanyament emocional a l’embaràs i postpart
 • Acompanyament en procés de fertilitat
 • Assessorament familiar en vincle i criança
 • Reeducació
  • Dislèxia
  • Discalcúlia
  • TDAH
  • Disortografia
  • Altes capacitats

Pedagogia

A Tribu oferim un servei de reeducació psicopedagògica, que consisteix en una intervenció especialitzada dedicada a millorar les competències i els processos relacionats amb l’aprenentatge.

 

A les sessions oferim estratègies que ajuden a compensar i millorar les àrees on es presenten més dificultats, a la vegada que potenciam els seus propis recursos. Va dirigit a infants en edat escolar (educació primària, ESO i batxillerat) que mostrin una dificultat concreta d’aprenentatge vinculada a:

 

 • L’adquisició de la lectura i/o l’escriptura.
 • Dislèxia
 • Discalcúlia
 • Disortografia
 • TDAH
 • Altes capacitats

 

Tècniques d’estudi: s’ofereixen eines per ampliar els recursos i coneixements per obtenir un millor rendiment de l’estudi i desenvolupar habilitats bàsiques per a qualsevol aprenentatge, tenint en compte les característiques diferencials de cadascú a l’hora d’escollir les tècniques més apropiades. Va dirigit a alumnes que estiguin cursant el darrer cicle d’educació primària, ESO o batxillerat.

Logopèdia

A Tribu oferim logopèdia dins el servei d’atenció primerenca, la infantesa, l’adolescència i fins a l’edat adulta. Partim d’una valoració individualitzada de cada cas, que s’acompanya, quan és pertinent, d’un procés d’avaluació per oferir la intervenció més apropiada a cada persona. L’objectiu és aconseguir un nivell d’adaptació òptim a nivell personal, familiar, social i escolar.

 

 • Valoració
 • Llenguatge oral: retard en el llenguatge, TDL (trastorn del desenvolupament del llenguatge)
 • Llenguatge escrit
 • Reeducació
  • Dislèxia
  • Disortografia
 • Disfèmia
 • Reeducació vocal i patologia de la veu
 • Teràpia miofuncional: parla, deglució, alimentació
 • Atenció primerenca
 • Dany neurològic

Teràpia ocupacional

A Tribu oferim un servei de teràpia ocupacional que té com a objectiu principal aconseguir la màxima independència, funcionalitat i autonomia en la vida diària de les persones que tenen algun tipus de limitació o dificultat, ja sigui física, cognitiva, conductual, d’aprenentatge o una combinació d’aquestes, amb patologia diagnòstica o sense. També pretén mantenir o millorar les habilitats ja adquirides, amb la finalitat d’aconseguir el màxim grau de participació i integració en la vida comunitària, assolint la màxima qualitat de vida possible.

Psicomotricitat

A Tribu oferim un servei de psicomotricitat terapèutica, dirigit a infants des de 18 mesos, seguint la línia de la psicomotricitat vivencial. Els infants que hi assisteixen van construint el seu joc i espai a la vegada que van superant les seves limitacions, pors, inseguretats, etc. Mitjançant el joc, els infants es van desenvolupant a nivell corporal, psíquic, social i emocional. L’objectiu és aconseguir un desenvolupament global ple.

Tallers

A Tribu oferim tallers grupals dirigits a diferents grups d’edat i també a professionals i famílies. Els tallers per a infants parteixen d’una metodologia multisensorial, en un ambient lúdic i pretenen un aprenentatge estructurat, acumulatiu i significatiu.

 

 • Consciència fonològica
 • Lectura i escriptura
 • Llenguatge oral
 • Habilitats socials
 • Tallers per a famílies

Assessorament

A Tribu oferim assessorament a altres professionals,

escoles i AMIPAs.

Com et podem ajudar?