TRIBU és un projecte que neix fruit de la inquietud d’un grup de professionals de la salut i de l’educació amb més de 10 anys de trajectòria, amb l’objectiu de crear un espai que s’ajusti a les necessitats dels infants, dels joves i de les seves famílies.

Treballam per oferir un servei proper i basat en l’experiència i en la pràctica fonamentada en l’evidència científica.

 

Creim en un treball integral, que no només tengui en compte les necessitats de cada persona sinó també les del seu entorn; un dels avantatges de comptar amb un equip format per diversitat de professionals és poder valorar i intervenir d’una manera transdisciplinària en aquells casos que ho requereixen.  

 

Consideram bàsica la relació amb cada família i amb la resta de professionals que hi puguin intervenir.